Elbilar motor för kopparpriset – Dagens Industri

Utöver den cykliska draghjälpen gynnas industrimetallen av det faktum att en elbil innehåller 80 kilo koppar medan en traditionell bil bara behöver 20 kilo. Även de uppgraderingar av elnäten som krävs för att hantera en större elbilsflotta är gynnsamma

Klicka här för att läsa om om detta!

Lämna en kommentar