Elbilen ritar om världen – Dagens Industri

I IMF-rapporten beräknar forskarna att 100 miljoner elbilar i USA endast skulle kräva en ökning av elproduktionen med 11 procent. De skulle dra totalt 450 TWh (miljarder kilowattimmar) mot en total produktion på 4.000 TWh i USA 2015. Om alla bilar i

Klicka här för att läsa om om detta!

Lämna en kommentar